INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Mazukus Fenritilar
Country: Lebanon
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 6 October 2017
Pages: 140
PDF File Size: 9.58 Mb
ePub File Size: 19.25 Mb
ISBN: 658-8-55965-667-3
Downloads: 23858
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yokazahn

Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki.

Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk kesjkaran, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah. Prosedur Analisis ItemAnalisis item bagi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama.

Contoh Pengiraan Tov Spm Documents.

Kkb sce analisis item contoh Education. Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan. Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0. L9 Contoh Pengiraan Markah Documents. Jadi pengganggu ini juga perlu diganti. Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk setiap item ujian, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan.

Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Siapakah penulis buka Das Kapital? Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan.

Kirakan indeks diskriminasi untuk setiap item ujian dan rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut. Contoh pengiraan simpanan ASB Documents. Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan.

  ALEKSANDAR ILIC VRATI UNATRAG PDF

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Item 1 boleh diguna kembali dan disimpan di dalam bank soalan. A dan E; pengganggu lemah: Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R. Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi. Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut.

Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar.

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah. Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul.

Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0. Maka indeks kesukarannya adalah: Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents. Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents. Nilai 1 menunjukkan keadaan sebaliknya. Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab.

Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0. Published on Jul View Download 0.

inseks Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan. Pengganggu manakah yang perlu diganti? Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah.

  DESCARGAR LIBRO POSTIAUX PDF

Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents.

Kos Benih Contoh Pengiraan Documents. Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya. Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents. Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan?

Pengganggu manakah yang baik atau diskrimiinasi baik, yang manakah yang lemah atau sangat lemah? Contoh Analisis Item Sains Documents. Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun siskriminasi jumlah markah dari skor tinggi ke rendah. Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D.

Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan? Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keputusan samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu pembaikan, penggubal soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID.

Apakah tindakan yang perlu dilakukan? A, B dan E; pengganggu lemah: Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0. Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian infeks adalah: